Tachartas Dreuchdan Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu / Gaelic careers event at University of Glasgow

 

Bidh Obraichean Gàidhlig an làthair aig an tachartas dreuchdan Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu Diardaoin seo tighinn (16mh den Ghearran).

‘S e tachartas glè fhiosrachail a bhios ann do dh’ oileanaich, le taisbeanaidhean bho daoine an sàs ann am margaid obrach na Gàidhlig ‘s bùth-obrach bho Angela MacKinnon (Manaidsear Tàlant aig BBC Alba) air sgilean agallaimh.

Ma tha sibh nan oileanach, ‘s urrainn dhuibh clàradh le bhith a chuir teachdaireachd do Abigail.Lightbody@Glasgow.ac.uk.

Faodar barrachd fiosrachadh fhaighinn air an tachartas air an duilleag Facebook seo.

 

Obraichean Gàidhlig will be attending the Gaelic careers event at the University of Glasgow this coming Thursday (16th of February).

It will be a very informational event for students, with presentations from people involved in the Gaelic jobs market and a workshop from Angela MacKinnon (Talent Manager at BBC Alba) on interview skills.

If you are a student, you can register for the event by sending a message to Abigail.Lightbody@Glasgow.ac.uk.

More information about the event can be found on this Facebook page.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.