1 bliadhna de dh’ Obraichean Gàidhlig / 1 year of Obraichean Gàidhlig

‘S e co-latha-bhreith aig Obraichean Gàidhlig a th’ ann, ‘s sinn air a bhith air loidhne airson bliadhna, agus leis a sin tha sinn a’ cur air dòigh aithisg air na chothroman Gàidhlig tha air a bhith an sanasachd air an làrach againn bhon a thòisich sinn.

Mar phàirt den aithisg, tha sinn airson ur beachdan fhaighinn air mar a tha sibh a’ gabhail pàirt sa mhargaid-obrach Gàidhlig agus a’ cleachdadh na goireasan aig Obraichean Gàidhlig.  Tha sinn air suirbhidh cuir air bhog, a ‘s urrainn dhuibh a’ ghabhail ‘sa Ghàidhlig neo ‘sa Bheurla, airson gar chuideachadh barrachd ionnsachadh mu saoghal na h-obrach Gàidhlig.  Ma ghabhas tu phàirt, tha cothrom agaibh cuideachd eàrlas Comhairle nan Leabhraichean de luach £20 a bhuannachadh cuideachd le bhith a chuir a-steach do phost-dealain dhan cho-fharpais againn.

GABH AN SUIRBHIDH (GÀIDHLIG)            TAKE THE SURVEY (ENGLISH)

Tha sinn an dùil an aithisg fhoillseachadh aig deireadh an Lùnastal an seo.  Cumaibh sùil air ar chuairt-litir, ar duilleag Facebook neo ar chùnntas Twitter gus an uair sin airson barrachd naidheachd mu Obraichean Gàidhlig.

Gheibh sibh terms & conditions an co-fharpais eàrlas an seo.

 

It’s Obraichean Gàidhlig’s birthday today, with us now being online for a year, and as such we are preparing a report on the Gaelic opportunities that have been advertised on the site since then.

As part of our report, we want to hear your views on how you participate in the Gaelic job market and use the features of Obraichean Gàidhlig.  We have launched a survey, which can be taken in Gaelic or English, to help us learn more about the Gaelic jobs world.  Take part and you can also be in with the chance of winning a £20 Comhairle nan Leabhraichean (Gaelic Books Council) voucher by entering your email address into our competition.

GABH AN SUIRBHIDH (GÀIDHLIG)            TAKE THE SURVEY (ENGLISH)

We aim to publish our report on this site by the end of August.  Keep an eye on our newsletter, Facebook page or Twitter account ‘til then for more info about Obraichean Gàidhlig.

You can find full terms & conditions for the voucher competition here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.