Fàilte / Welcome

Fàilte chridheil oirbh do Obraichean Gàidhlig, pròiseact ùr a chaidh dhealbhachadh airson obraichean co-cheangailte ris a Ghàidhlig a chur ann an aon àite. ‘S e amas an làrach gun tèid gach obair ann an saoghal na Gàidhlig suas an seo airson gum b’ urrainn an coimhearsnachd air fad na h-obraichean fhaicinn ‘s airson ‘s gu […]

Barrachd… / Read More…