Sgrìobhadairean a dhìth airson artaigilean chomhairle / Writers needed for advice articles

Tha Obraichean Gàidhlig a’ lorg dhaoine gus artaigilean a’ sgrìobhadh neo bhidiothan a chlàradh mu dheidhinn a bhith a’ sireadh obair agus a bhith ag obair ann an dreuchd le Gàidhlig. Tha sinn an dùil gum bi na h-artaigilean seo eadar 500 ’s 1,000 faclan agus air an sgrìobhadh sa Ghàidhlig, air neo bhidio eadar […]

Barrachd… / Read More…