Sgrìobhadairean a dhìth airson artaigilean chomhairle / Writers needed for advice articles

Tha Obraichean Gàidhlig a’ lorg dhaoine gus artaigilean a’ sgrìobhadh neo bhidiothan a chlàradh mu dheidhinn a bhith a’ sireadh obair agus a bhith ag obair ann an dreuchd le Gàidhlig. Tha sinn an dùil gum bi na h-artaigilean seo eadar 500 ’s 1,000 faclan agus air an sgrìobhadh sa Ghàidhlig, air neo bhidio eadar […]

Barrachd… / Read More…

Goireas Ùr: Cruthadair Cunntas-beatha

Tha sinn gu math toilichte ag ràdh gu bheil an Cruthadair Cunntas-Beatha ùr againn a-nis ri fhaighinn. ‘S urrainn dhuibh a chleachdadh airson cunntas-beatha air-loidhne a dhèanamh, a bhios feumail nuair a chuireas tu tagradh airson obair air an làrach againne neo àiteigin eile a thogras tu. Ma tha LinkedIn agaibh an-dràst, ‘s urrainn dhut […]

Barrachd… / Read More…

Goireasan Ùra: Alerts ‘s Tagraidhean Ùra

Tha sinn gu math toilichte dà ghoireas ùra sealltainn dhaibh air Obraichean Gàidhlig, an dà chuid airson fastaichean agus airson daoine a’ sireadh obrach. We’re delighted to bring you two new features on Obraichean Gàidhlig to help both employers and job seekers.   Alerts ‘S urrainn dhuibh a-nis alert sònraichte a dhèanamh dhuibh fhèin airson […]

Barrachd… / Read More…

Goireasan ùra: Comharran, Mobile ‘s Embed

Tha sinn gu math toilichte trì goireasan ùra a shealltainn dhuibh a ‘s urrainn dhuibh a’ cleachdadh air Obraichean Gàidhlig a-nis.  Clàraich leinn an-diugh airson ga chleachdadh. We’re very happy to show you three new features on our site to make Obraichean Gàidhlig even better.  Sign up today to make the most out of them. […]

Barrachd… / Read More…

Roghainn cànan ‘s na cuairt-lìtrichean / Language choice in our newsletters

Tha e cudromach dhuinn gu bheil e cho furasta ‘sa ghabhas dhuibh fiosrachadh fhaighinn mu dheidhinn na h-obraichean Gàidhlig as ùra.  Mar sin, tha sinn a-nis a’ toirt an roghainn dhuibh eadar na chuairt-litrichean againn fhaighinn ann an Gàidhlig neo Beurla a-mhàin. Ma tha sibh a’ faighinn an cuairt-litir againn mar thà, coimhead airson an […]

Barrachd… / Read More…