Early Learning & Childcare Support Worker

  • Làn-thìde / Full-time
  • Gilcomstoun School, Aberdeen, AB10 1PG
  • Posted 3 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £20,779 - £23,357 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 37

Làrach-lìn / Website AberdeenCCAberdeen City Council
Gilcomstoun School

Tuairisgeul Obrach

Ag obair ann an sgioba, a’ toirt taic don Phrìomh Neach-dreuchd Tràth-bhliadhnaichean agus an Neach-dreuchd Tràth-bhliadhnaichean ann a bhith a’ dealbhadh agus a’ lìbhrigeadh sàr sheirbheis shùbailte tràth-ionnsachaidh agus cùram-cloinne. A’ coinneachadh ri feumalachdan fa leth cloinne agus an teaghlaichean, a’ dèanamh cinnteach às an sunnd agus a’ leasachadh bhuilean airson luchd-cleachdaidh seirbheis uile.

Bu chòir na sgilean is comasan seo a bhith aig an neach a gheibh an obair:

Dealas airson a bhith ag obair còmhla ri clann aois 2-5 ann an suidheachadh Tràth-ionnsachaidh agus Cùram-cloinne. Comas ceangal a dhèanamh ri clann, pàrantan, luchd-cùraim agus co-obraichean proifeiseanta eile. Eòlas air conaltradh gu h-èifeachdach, a’ toirt a-steach dòighean conaltraidh neo-labhairteach, labhairteach agus sgrìobhte.

Faic an tuairisgeul obrach airson tuilleadh fiosrachaidh.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

2. Job Profile Gaelic.pdf
2. Job Profile.docx

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.