Teacher of Gaelic

 • Làn-thìde / Full-time
 • Hazlehead Academy, Aberdeen, AB15 8BE
 • Posted 2 days ago
 • Tuarastal / Salary: £27,498 - £41,412 p.a.
 • Cùmhnant / Contract: Maireannach / Permanent
 • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
 • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
 • December 31, 2020

Làrach-lìn / Website aberdeenccAberdeen City Council
Hazlehead Academy

Before applying for this job, it is important that you read the Applicant Guidance by clicking on this link and the Job Profile attached. These explain the job role and the type of person we’re looking for.

A’ GLUASAD GU ÀITE ÙR

Tha pasgan gluasad tarraingeach ann dhan tagraiche shoirbheachail ma dh’fheumas iad imrich a dhèanamh bhon phrìomh àite-fuirich aca gus an obair seo a dhèanamh. Feumar gluasad gu àite a tha taobh a-staigh astar siubhail reusanta bhon àite-obrach. Aig an àm seo, tha an sgeama a’ tairgsinn suas ri £8,000 (a’ gabhail a-steach VAT) a thèid a phàigheadh air stèidh ath-phàighidh.

CULAIDH-BHROSNACHAIDH

Dh’fhaodte gum bi tagraichean soirbheachail ion-roghnach airson taic bho Sgeama Culaidh-bhrosnachaidh Trusaidh Luchd-teagaisg aig Baile Obair Dheathain

Rùn na h-Obrach:

Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a lìbhrigeadh do sgoilearan sònraichte agus cur ri beatha proifeiseanta, corporra na sgoile ann an co-obrachadh ri sgoilearan, luchd-obrach agus buidhnean freagarrach bhon taobh a-muigh am broinn aontachaidh an SNCT

Feumaidh an neach-obrach iad seo co-dhiù:

 • Teisteanas teagaisg freagarrach
 • Làn clàradh leis an GTC (Alba) anns a’ chuspair/roinn freagarrach, neo comasach air seo fhaighinn
 • Ball den sgeama PVG – Ag obair le Clann

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

2 Job Profile.doc

Airson tagradh a dhèanamh, tadhail air an duilleag seo
To apply for this job please visit the following URL:

https://www.myjobscotland.gov.uk →