Presenter/Researcher BBC ALBA CHILDREN’S

  • Làn-thìde / Full-time
  • Glasgow
  • Posted 2 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: TBC
  • Cùmhnant / Contract: 6 months
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • December 1, 2023

Làrach-lìn / Website BBC Gaelic

BBC ALBA

Tha Sgioba Chloinne BBC ALBA a’ sireadh preasantair/neach-rannsachaidh a tha dealasach agus easgaidh.  San dreuchd seo, bidh agad ri preasantadh air beulaibh camara, sgriobtaichean a sgrìobhadh  agus stuthan a rannsachadh a tha cruthachail agus tarraingeach do chloinn. Bidh pàirt chudromach agad san sgioba agus bidh agad ri beachdan a leasachadh airson stiùidiothan chloinne. Tha e riatanach gu bheil thu fileanta sa Ghàidhlig.

Airson tagradh a dhèanamh, tadhail air an duilleag seo
To apply for this job please visit the following URL:

https://careers.bbc.co.uk →