Riochdaire Ciùil

  • Làn-thìde / Full-time
  • Inverness Preferred
  • Posted 9 months ago
  • Tuarastal / Salary: tbc
  • Cùmhnant / Contract: tbc
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

BBC RADIO NAN GAIDHEAL

BBC

 

BBC RADIO NAN GAIDHEAL:

 

Riochdaire Ciùil – BBC Radio nan Gaidheal

Closing Date:  Monday 30th October 2023

 

Tha sinn a’ sireadh riochdaire ciùil aig a bheil fìor eòlas air luchd-èisteachd BBC Radio nan Gàidheal ‘s aig a bheil beachdan cruthachail airson prògraman tarraingeach a thoirt dhar luchd-èisteachd còmhla ri luchd-lìbhrigidh nam prògraman. Tha raon farsaing de chèol againn ga chluich eadar ceòl traidiseanta agus ceòl ùr Gàidhlig, ceòl folk, pìobaireachd, ceòl clasaigeach agus ceòl Beurla de gach seòrsa.  Bidh feum air riochdaire sgileil airson obrachadh sa sgioba bheag a tha a’ lìbhrigeadh prògraman ciùil BBC Radio nan Gàidheal.

We are looking for a music producer who has a thorough understanding of BBC Radio nan Gàidheal’s audience and who can generate creative ideas for entertaining and informative programmes working with various presenters.  We broadcast a broad range of music from traditional to contemporary Gaelic music, piping and classical, folk and English language of all kinds. We are looking for a skilled producer who will work within a small team to support the production requirements of BBC Radio nan Gàidheal’s music programming

Tuilleadh fios

https://careers.bbc.co.uk/job-invite/9082/

 

For further information or if you have any questions about the role please e-mail,

Annella Macleod, Assistant Editor

BBC Radio nan Gaidheal:

annella.macleod@bbc.co.uk

Airson tagradh a dhèanamh, tadhail air an duilleag seo
To apply for this job please visit the following URL:

https://careers.bbc.co.uk →