Oifigear Leasachaidh Gàidhlig – Gaelic Development Officer

  • Sealach / Temporary
  • Anywhere
  • Posted 3 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: up to £30,000 plus reasonable travel expenses
  • Cùmhnant / Contract: 12 months
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Ìre foghlaim a dhìth / Education level needed: Fo-cheum

Làrach-lìn / Website Church of Scotland

CHURCH OF SCOTLAND – COUNCIL OF ASSEMBLY

GAELIC DEVELOPMENT OFFICER

12 MONTH CONSULTANCY

Thathas a’ sireadh Oifigear Leasachaidh a chuireas taic ri àite agus prìomhachas na Gàidhlig anns na h-eaglaisean ann an Alba. Bidh sibh ag obair air ur ceann-fhèin le tuarastal £30,000 bho Eaglais na h-Alba fad bliadhna agus cosgaisean siubhal.

Bidh sibh a’ coimhead air gnothaichean a thaobh corpas, cleachdadh, goireasan agus cothroman trèanaidh is co-obrachaidh. Bidh co-labhairt ri chur air dòigh cuideachd a’ tarraing Mhinistearan agus càch a tha an sàs ann an adhradh Ghàidhlig ri chèile airson beachdachadh air slighe air adhart.

Obair air leth inntinneach agus cudromach.

On behalf of the Church of Scotland Council of Assembly, the Gaelic Group is looking to appoint an individual with the necessary skills and expertise to help progress the development and promotion of Gaelic within the religious life of Scotland and the Church of Scotland. The Gaelic Development Officer will provide a dedicated resource over the next year to take forward key elements of work, but will also liaise with the Gaelic Group to bring forward a more detailed, prioritised and fully costed plan for the period 2020-2023, including the identification of resources to take this work forward.

The successful candidate will be sufficiently self-motivated to carry out the tasks independently and will need to be fluent and literate in Gaelic, have a good understanding of Gaelic culture and a sound knowledge of theological and Biblical texts.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.