Prìomh Thidsear (Gàidhlig)

  • Làn-thìde / Full-time
  • Ullapool Primary School, Quay Street, Ullapool, IV26 2UQ
  • Posted 4 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £45,150 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Maireannach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website HighlandCouncilComhairle na Gàidhealtachd
Bun-sgoil Ulapuil

Tuairisgeul-obrach

Tiotal Dreuchd: Prìomh Thidsear Foghlam tron Ghàidhlig

Àite: Bun-Sgoil Ullapuil

Uairean: 35 san t-seachdain

Ùine: Maireannach

Tuarastal: £45,150 p.a.

 

Neach Fiosrachaidh: Eva Faber, Fòn: 01854 612535  07742312009

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE.

Feumaidh tagraichean a’ Ghàidhlig a bhruidhinn.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

Tha pasgan ath-shuidheachaidh cuimseach aig a’ Chomhairle agus math dh’fhaodte gum bi seo ri fhaotainn dhan tagraiche shoirbheachail.

Mar as trice ’s ann tro phost-d a thèid fios a chur gu tagraichean air a’ gheàrr-liosta, mura h-eilear ag innse a chaochladh. Cumaibh sùil air ur puist-d, agus air a’ phasgan sgudail.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.