Primary Teacher (GME)

  • Làn-thìde / Full-time
  • Cartvale School 3 Burndyke Court, Glasgow, G51 2BG
  • Posted 8 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £32,034 - £40,026 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35

Làrach-lìn / Website glasgowccGlasgow City Council
Glasgow Gaelic School Annexe

An dèan thu diofar air beatha Clann Ghlaschu san àm ri teachd? Seo cothrom ann an Glaschu nach bi thu airson a chall. Tha Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu a’ coimhead airson tidsearan a tha comasach air ionnsachadh is teagasg a leasachadh agus air dèanamh cinnteach gu bheil na sgoilearan uile a’ coileanadh an làn chomais. Feumaidh iad a bhith fileanta sa Ghaidhlig agus deonach a bhith cuir ri obair na sgoile. Can you make a difference to the future lives of Glasgow’s Children? Here is an opportunity you will not want to miss in Glasgow. Glasgow Gaelic School are seeking to appoint teachers with an excellent track record in developing learning and teaching and ensuring that all pupils achieve their full potential

Membership of the Protection of Vulnerable Groups Scheme will be essential on taking up appointment. Please note successful candidates for the above position will be required to pay for their PVG Membership/or Scheme Checks.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.