Support for Learning Worker

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Glasgow Govan Gaelic School, 12 Burndyke Court, Glasgow, G51 2BG
  • Posted 1 month ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £12,581 - £13,736.80 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Maireannach / Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 27.5
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website GlasgowccGlasgow City Council
Govan Gaelic Primary

Tha na prìomh dhleastanasan is uallaichean a’ gabhail a-steach solar cùraim is taic do chlann agus a’ togail dhàimhean obrach deimhinneach agus ag adhartachadh deagh ghiùlain. Tha an dreuchd cuideachd a’ gabhail a-steach a bhith a’ toirt taic ann an stiùireadh is riarachadh chungaidhean-leighis agus dlùth-chùraim pearsanta.

Feumaidh tagraichean a bhith fileanta sa Ghàidhlig gus ceadachadh dhaibh a bhith gu h-iomlan taobh a-staigh suidheachadh bogadh tro mheadhan na Gàidhlig.

Thoiribh an aire gum feum an tagraiche soirbheachail pàigheadh airson nan cosgaisean co-cheangailte ri Ballrachd/Sgrùdaidhean Sgeama PVG agus clàradh buidheann riaghlaidh.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

SRLP2.pdf
Person Specification.doc

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.