Gaelic Primary Teacher (x2)

  • Làn-ùine / Full-time
  • Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 147 Berkeley Street, Glasgow
  • Posted 1 year ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £27,438 - £36,480 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website GlasgowCCGlasgow City Council
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Job Description

An dèan thu diofar air beatha Clann Ghlaschu san àm ri teachd?  Seo cothrom ann an Glaschu nach bi thu airson a chall. Tha Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu a’ coimhead airson tidsearan a tha comasach air ionnsachadh is teagasg a leasachadh agus air dèanamh cinnteach gu bheil na sgoilearan uile a’ coileanadh an làn chomais. Feumaidh iad a bhith fileanta sa Ghaidhlig agus deonach a bhith cuir ri obair na sgoile.

Can you make a difference to the future lives of Glasgow’s Children?    Here is an opportunity you will not want to miss in Glasgow.  Glasgow Gaelic School are seeking to appoint teachers with an excellent track record in developing learning and teaching and ensuring that all pupils achieve their full potential.

Membership of the Protection of Vulnerable Groups Scheme will be essential on taking up appointment along with GTCS Registration. Please note successful candidates for the above position will be required to pay for their PVG Membership/or Scheme Checks.

Application Packs

Alternative Application Packs can be requested in other formats for example, Large Print, Braille, Audio and other languages. To request an alternative Application Pack please phone 0141 287 1054. Packs will be posted out to you within 3 working days of receiving your telephone request. Please note the closing date of the job advert to ensure that you give yourself plenty of time to complete your application form and return it to us.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.