Neach-obrach Margaidheachd agus Meadhanan Sòisealta

  • Neo-cheangailte / Freelance
  • Glasgow
  • Posted 4 months ago
  • Tuarastal / Salary: DOE
  • Cùmhnant / Contract: TBC
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Tha Mòd Ghlaschu a’ sireadh neach a tha mion-eòlach air margaidheachd agus air na meadhanan sòisealta airson ar cuideachadh gus fiosrachadh a’ Mhòid fhaighinn chun an àireamh de dhaoine as motha.  Feumaidh tu sgilean sgrìobhaidh ann an Gàidhlig a tha aig àrd-ìre agus feumaidh eòlas agus sgil a bhith agad mu dheidhinn saoghal digiteach. Airson an obair seo, gheibh an neach sùim airgid agus faodar an obair a dhèanamh nad ùine fhèin.

Cuir fios thugainn an seo neo aig info@modghlaschu2019.com ron 19mh Lùnastal 2019.

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.