Principal Teacher Gaelic Medium

  • Làn-thìde / Full-time
  • Stevenston Road, Kilwinning, KA13 6NQ
  • Posted 1 month ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £43,836 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35

Làrach-lìn / Website North_AyrshireNorth Ayrshire Council
Whitehirst Park Primary School

This post is based within our Communities Directorate, Education Service. As part of the management team of Whitehirst Park Primary School, you will lead, manage and give strategic direction within an allocated area of responsibility.

Prìomh-thidsear, Aonad Gàidhlig, Bun-sgoil Pàirc Whitehirst, Siorrachd Àir a Tuath

Bidh dreuchd làn ùine a’ phrìomh-thidsear stèidhichte ann an aonad Gàidhlig ùr a tha a’ fosgladh ann am Bun-sgoil Pàirc Whitehirst anns an Lùnastal 2020. ’S e cothrom air leth a bhios ann airson pàirt mòr a ghabhail ann an leasachadh an aonaid Ghàidhlig bhon fhìor-thoiseach. Thathar an dùil gur e Diluain 20mh An Giblean an latha-tòiseachaidh. Tha seo a’ toirt ùine don tagraiche soirbheachail gus solar curraicealair airson an ìre làn-bhogaidh a leasachadh; obair còmhla ri co-obraichean air cleachdadh oide-eòlach làithreach; agus cleachdaidhean ùra a stèidheachadh mar leasachadh comhairle agus stiùireadh do phàrantan.

For more details see the attached Role Profile below.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.