Stiùiriche a Chùrsa Inntrigidh

  • Làn-thìde / Full-time
  • An t-Eilean Sgitheanach
  • Posted 4 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £36,217 - £42,357
  • Cùmhnant / Contract: Leantainneach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Ìre foghlaim a dhìth / Education level needed: Fo-cheum

Làrach-lìn / Website SabhalMorOstaigSabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig

Thathas a’ sireadh Stiùiriche dhan Chùrsa Inntrigidh – prìomh chùrsa air astar na Colaiste do luchd-tòiseachaidh na Gàidhlig. Bidh sibh a’ stiùireadh buidheann le luchd-oide agus luchd-rianachd a tha ag obair aig àrd-ìre agus a’ leasachadh stuthan a’ chùrsa fhèin. Bidh e an urra ribh luchd-oide ùr a thrusadh, a thrèanadh agus a stiùireadh.

Bidh teisteanas no eòlas air teagaisg agaibh, agus air leasachadh chùrsaichean agus stiùireadh luchd-obrach, a bharrachd air eòlas farsaing air teicneòlas airson foghlaim aig astar.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.