Co-òrdanaiche nan Cùrsaichean Goirid

  • Full Time
  • Slèite
  • Posted 4 months ago
  • Applications have closed
  • Salary: c.£21,000
  • Contract: Seasmhach
  • Gaelic Essential
  • Education level needed: None specified

Website SabhalMorOstaig Sabhal Mòr Ostaig

Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ sireadh co-òrdanaiche ann an Sgioba nan Cùrsaichean Goirid.

‘S e dreuchd làn-ùine a tha seo agus ‘s e prìomh amas na h-obrach na Cùrsaichean Goirid aig Sabhal Mòr Ostaig a cho-òrdanachadh gach bliadhna.

Bidh sgilean eagrachaidh, rianachd agus eadar-phearsanta aig àrd-ìre agaibh agus bidh sibh math iar a bhith ag obair gun cus stiùiridh. Bu chòir dhuibh a bhith sùbailte a thaobh uairean-obrach, gu h-àraid as t-Samhradh – an t-àm as trainge airson nan Cùrsaichean Goirid.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.