Neach-glanaidh

  • Full Time
  • Sleat, Skye
  • Posted 2 weeks ago
  • Applications have closed
  • Salary: £15,925
  • Contract: Seasmhach
  • Hours per week: 35
  • Gaelic Desirable
  • Education level needed: None specified

Website SabhalMorOstaig Sabhal Mòr Ostaig

Amas na dreuchd

A bhith a’ glanadh agus a’ cumail aig ìre àrd seòmraichean-cadail oileanach is aoighean, oifisean, seòmraichean teagaisg, seòmraichean co-labhairt agus àiteachan poblach (trannsaichean agus taighean-beaga), cho math ri a bhith a’ cuideachadh a’ cur an cèill sheòmraichean airson choinneamhan is cho-labhairtean. A bhith a’ cur ri àrainneachd Ghàidhlig na colaiste tro bhith ag ionnsachadh no a’ leasachadh sgilean cànain.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.