Neach-glanaidh

  • Làn-ùine / Full-time
  • Sleat, Skye
  • Posted 9 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £15,925
  • Cùmhnant / Contract: Seasmhach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Na bhuannachd / Desirable

Amas na dreuchd

A bhith a’ glanadh agus a’ cumail aig ìre àrd seòmraichean-cadail oileanach is aoighean, oifisean, seòmraichean teagaisg, seòmraichean co-labhairt agus àiteachan poblach (trannsaichean agus taighean-beaga), cho math ri a bhith a’ cuideachadh a’ cur an cèill sheòmraichean airson choinneamhan is cho-labhairtean. A bhith a’ cur ri àrainneachd Ghàidhlig na colaiste tro bhith ag ionnsachadh no a’ leasachadh sgilean cànain.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.