Oifigear Margaideachd (0.5 FTE)

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Slèite
  • Posted 4 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: c.£22k
  • Cùmhnant / Contract: Seasmhach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 17.5
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website SabhalMorOstaigSabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta Canan is Cultar na Gàidhlig

Tha sinn a’ sireadh neach cruthachail agus èasgaidh a chuireas ri obair sgioba Margaideachd na Colaiste. Bidh sibh a’ cur taic ri obair trusaidh, làithean fosgailte agus tachartasan na Colaiste fhèin a bharrachd air a bhith a’ cur taic ri Comann nan Oileanach.

 

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.