Oifigear Margaideachd (0.5 FTE)

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Slèite
  • Posted 2 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: c.£22k
  • Cùmhnant / Contract: Seasmhach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 17.5
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • July 29, 2019

Làrach-lìn / Website SabhalMorOstaigSabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta Canan is Cultar na Gàidhlig

Tha sinn a’ sireadh neach cruthachail agus èasgaidh a chuireas ri obair sgioba Margaideachd na Colaiste. Bidh sibh a’ cur taic ri obair trusaidh, làithean fosgailte agus tachartasan na Colaiste fhèin a bharrachd air a bhith a’ cur taic ri Comann nan Oileanach.

 

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.