Riochdaire Rianachd / Administrative Producer – Seachdain na Gàidhlig 2024

  • Neo-cheangailte / Freelance
  • Remote
  • Posted 4 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £8,000
  • Cùmhnant / Contract: 320 hours
  • Gàidhlig / Gaelic: Na bhuannachd / Desirable

Seo cothrom air leth do riochdaire rianachd làn-brosnachaidh Seachdain na Gàidhlig 2024 a stiùireadh, a cho-dhealbhadh agus a lìbhrigeadh. Bidh an tagraiche soirbheachail ag obair gu dlùth ri Joy Dunlop (stiùiriche Seachdain na Gàidhlig) is cuiridh iad gu feum raon farsaing de sgilean ceannardais, cruthachalachd, rianachd is conaltraidh airson Seachdain na Gàidhlig a chur air adhart ann an 2024.

Tuilleadh fiosrachaidh san tuairisgeul obrach.

Le taic bho Bòrd na Gàidhlig / Funded by Bòrd na Gàidhlig

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.