Ceumnaiche Inntearnach (Oifigear Conaltradh Corporra & Com-pàirteachaidh) (Gàidhlig)

  • Inntearnas / Internship
  • Inverness IV3 5NX
  • Posted 2 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £19,892 – £22,240 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: 6 months
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35

Làrach-lìn / Website HighlandCouncilThe Highland Council

Local Government

https://bit.ly/3cJG9nH

Tiotal Dreuchd: Ceumnaiche Inntearnach – Oifigear Conaltradh Corporra & Com-pàirteachaidh (Gàidhlig)
Àite: Inbhir Nis
Uairean: 35 san t-seachdain
Ùine: Stèidhichte gu Dùbhlachd 2022
Tuarastal: £19,892 – £22,240 p.a.

San àbhaist, bidh an tuarastal aig a’ chiad ìre dhen bhann.

Feumaidh Gàidhlig a bhith aig tagraichean.

Neach Fiosrachaidh: Ruth Rountree Provan, Fòn: 01463 702022 / Alison NicNèill, Fòn: 07776 481347

Adhbhar Dreuchd: Taic a thoirt seachad a thaobh conaltradh corporra is com-pàirteachas do Sgioba Conaltradh Corporra agus Sgioba Gàidhlig na Comhairle, gus cuideachadh le bhith a’ togail ìomhaigh Ghàidhlig na Comhairle air-loidhne.

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE. Mura h-urrainn dhuibh tagradh a chur a-steach air-loidhne agus sibh ag iarraidh pasgan iarrtais far-loidhne, cuiribh fios gu Taic Gnothachais tro recruitment.enquiries@highland.gov.uk a’ toirt seachad àireamh na dreuchd gu h-àrd.

Mar as trice ’s ann tro phost-d a thèid fios a chur gu tagraichean air a’ gheàrr-liosta, mura h-eilear ag innse a chaochladh. Cumaibh sùil air ur puist-d, agus air a’ phasgan sgudail.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.