Cleasaichean / Actors

  • Neo-cheangailte / Freelance
  • 22 Mansfield Street, Partick, Glasgow
  • Posted 4 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £500/week
  • Cùmhnant / Contract: 5 weeks
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

A’ bheil ùidh agad ann an theatre cloinne, ceòl agus a bhith air chuairt? Tha sinn a’ sireadh trì chleasaichean, a’ toirt a staigh co-dhiù aon bhoireannach. Bith cothroman an lùib airson leasachadh proifeseanta, m.e. obair le pupaidean. Fosglaidh a chuairt aig Fèis Leabhraichean Dhùn Èideann, mus tèid e air chuairt sa Ghàidealtachd ‘s na h-Eileannan san Lùnasdal 2022. Ma tha ùidh agaibh sa chothrom seo, cuir CV no ceangal Spotlight agus litir-chòmhdachaidh do info@theatreguleor.com ro 10.06.2022.

Per diems, àite-fuireach agus siubhal uile pàighte.

.

Do you have an interest in touring children’s theatre with music? We’re looking for three actors, with at least one female-presenting. The show will open at Edinburgh International Book Festival, before touring the Highlands and Islands in August 2022. Opportunities for professional development, e.g. puppeteering, are available. Please submit a CV or Spotlight link, including show reels if possible, and cover letter to info@theatreguleor.com by 10.06.2022.

Per diems, accommodation and travel on tour all covered in line with Equity standards.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.