Cleasaiche / Actor

  • Sealach / Temporary
  • Anywhere
  • Posted 8 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: ?
  • Cùmhnant / Contract: 1 month
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Tha sinn a’ sireadh cleasiche, fireannach mu 40/45 ‘son an ath-phròiseact & cuairt againne (eadar 13/09 – 7/10/18). Tha an caractar seo fileanta ach feumaidh e blàs èireannach a dhèanamh (sa Bheurla) &comas chiùil/seinn aige. Cuir fios thugainn: info@theatreguleor.com

We’re looking for an actor(male)about 40/45 for our next production & tour (from 13/09/18 to 7/10/18).  The actor must be a fluent Gàidhlig speaker & able to do an Irish accent in English too with some singing/musical ability. Send info to: info@theatreguleor.com

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.