Solaraiche

 • Làn-thìde / Full-time
 • Bragar, Isle of Lewis
 • Posted 2 weeks ago
 • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
 • Tuarastal / Salary: £18,500 p.a.
 • Cùmhnant / Contract: Maireannach
 • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
 • Gàidhlig / Gaelic: Na bhuannachd / Desirable

grinneabhatUrras Coimhearsnachd Bhràdhagair agus Àrnoil

Cothrom air leth dha neach misneachail, le ùidh ann an obair aoigheachd agus obair choimhearsnachd, cafaidh ùr a chruthachadh agus a ruith aig Grinneabhat, ann am Bràdhagair.

Obair mhaireannach, a’ frithealadh muinntir an àite agus luchd-turais.

Càite:  Grinneabhat, Bràdhagair, Eilean Leòdhais, HS2 9DA

Pàigheadh:  £18,500 gach bliadhna

Uairean:  35 uairean gach seachdain, Diluain gu Disathairne

A’ tòiseachadh:  Dùbhlachd 2020

CÒ THA SINN A’ LORG?

 • Neach furanach
 • Ùidh ann an còcaireachd is bèicearachd
 • Fileanta sa Ghàidhlig, no deònach ionnsachadh
 • Math air planadh agus òrdachdainn
 • Na bhuannachd nam biodh eòlas agad air còcaireachd agus nam biodh teisteanasan-measaidh agad
 • Comasach obair le daoine eile

Cuiribh post-d gu catriona.campbell@bragararnol.org airson barrachd fiosrachaidh.

Cuiribh tagradh formail, ro mheadhan-oidhche air 25 Samhain 2020, gu  john.smith@bragararnol.org le cunntas-beatha agus litir ag innse carson a bhiodh tu math airson na h-obrach seo.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

catering manager ad gaelic.docx

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.