Journalist- Gaelic News and Current Affairs

 • Làn-thìde / Full-time
 • Glasgow/Inverness
 • Posted 2 weeks ago
 • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
 • Tuarastal / Salary: within BBC Banding (C)
 • Cùmhnant / Contract: 12 mìosan
 • Uairean san seachdain / Hours per week: 35

Tha BBC Naidheachdan a’tabhann naidheachdan Gàidhlig air rèidio, telebhisean, air loidhne agus na meadhanan sòisealta.

Tha duilleag BBC Naidheachdan againn air loidhne agus cunntasan air na meadhanan sòisealta.

Tha sgioba nan naidheachdan stèidhichte ann an grunn àiteachan air feadh Alba agus tha càirdeas sònraichte eadar sinn fhèin is an luchd-amharc is an luchd-èisteachd againn.

Tha sinn a’sireadh neach-obrach airson obair san sgioba-naidheachd, stèidhichte anns an oifis ann an Inbhir Nis neo Glaschu. Tha sinne airson cluinntinn bho dhaoine bhon a h-uile seòrsa àite is ceàrnaidh aig a bheil miann làidir a bhith ag obair ann an naidheachdan Gàidhlig.

Prìomh Dleastanasan

 • A’ rannsachadh, a’ cuir ri chèile agus ag aithris naidheachdan Gàidhlig.
 • A’ clàradh agus a’ gearradh ri chèile aithrisean naidheachd air rèidio, TBh agus dha na seirbheisean digiteach aig BBC Naidheachdan gu àrd ìre.
 • A’ leudachadh an luchd-amharc againn le bhith toirt sgeulachdan bho dhaoine nach eil cho mòr air an riochdachadh air na seirbheisean naidheachd againn gu aire an t-sluaigh.
 • A bhith ag obair gu h-èifeachdach mar phàirt de sgioba.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Journalist 2.docx

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.