Neach-teagaisg na Gàidhlig

  • Làn-thìde / Full-time
  • University of Aberdeen, Don Street, Old Aberdeen, Aberdeen
  • Posted 3 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £37,099 - £44,263 per annum
  • Cùmhnant / Contract: 3 years Ùine-shuidhichte
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 37.5
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • Ìre foghlaim a dhìth / Education level needed: Fo-cheum

Làrach-lìn / Website Oilthigh Obar Dheathain
Sgoil Cànain, Litreachais, Ciùil is Cultair Lèirsinnich

Tha Sgoil Cànain, Litreachais, Ciùil & Cultair Lèirsinnich aig Oilthigh Obar Dheathain ag iarraidh Neach-teagaisg làn-ùine fhastadh ann an Gàidhlig gus cur ris an teagasg sna fo-cheumannan le Gàidhlig. Tha e riatanach gum bi an neach san dreuchd comasach air clasaichean cànain a lìbhrigeadh aig gach ìre agus comasach air cur ris na ceumannan ann an Eòlas na Gàidhlig ann an dòighean eile a bharrachd. Bu chòir ceum ann an Gàidhlig a bhith aig tagraichean agus feumar a bhith fileanta sa chànan. Thathar an dùil gun tòisich an neach a chuirear san dreuchd sa chiad sheachdain den t-Sultain 2024. Thathar an dùil gum bi tagraichean mar as trice stèidhichte ann an Obar Dheathain. Cuirear fàilte cuideachd air tagraidhean airson co-roinn obrach.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Teaching Fellow LLMVC Gaelic particulars.pdf

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.