Teacher (Gaelic)

  • Làn-thìde / Full-time
  • James Hamilton Primary School Sutherland Drive Kilmarnock, KA3 7DF
  • Posted 2 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £38,655 - £48,516 per year
  • Cùmhnant / Contract: Maireannach / Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website East Ayrshire Council
Sgoil na Coille Nuaidh (James Hamilton Primary School)

Commencing in August 2024*, this is a permanent full time post based at Sgoil na Coille Nuaidh, James Hamilton Primary School, Kilmarnock. The hours of work will be 35 hours per week, Monday – Friday to be worked at the direction of the Line Manager.

The full time salary for this post is between £38,655 – £48,516 per annum.

Is e dreuchd làn-ùine maireannach a tha seo stèidhichte aig Sgoil na Coille Nuaidh,
Bun-sgoil Sheumais Hamilton, cil Mheàrnaig. Bidh na h-uairean obrach 35 uair san t-seachdain, ri obrachadh fo stiùir a’ Mhanaidsear Loidhne.
Tha an tuarastal làn-ùine airson na dreuchd seo eadar £38,655 – £48,516 sa bhliadhna.
Applicants must be fully fluent in the Gaelic language to be considered for this post.

*An earlier start date could be considered for the successful applicant.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.